Upcoming Courses‎ > ‎

קורס קרנל פומבי של ה Linux Foundation בישראל - 22,23 בינואר, 1,2 בפברואר 2017

posted Jan 6, 2017, 6:37 AM by Ron Munitz   [ updated Jan 6, 2017, 7:21 AM ]

בהמשך להצלחה בחג החנוכה, ועקב בקשות למופע נוסף לאלו שלא הספיקו להשיג אישורים תקציביים מהחברות שלהם, רון מוניץ ילמד בסוף חודש ינואר קורס פומבי בנושא פיתוח קרנל, ואינטרנלס.
הקורס הינו קורס רשמי של ה Linux Foundation.
הקורס מתאים למפתחי קרנל עתידיים\נוכחיים שרוצים לעשות סדר בדברים, ולמומחי אבטחת מידע.
הקורס יערך במרכז הארץ או בחיפה (כתלות בנרשמים המהירים), בשפה העברית, בתאריכים הבאים:
22 בינואר, 23 בינואר, 1 בפברואר, 2 בפברואר. הקורס מפוצל לשני שבועות, בכדי להקל על חברות - (וגם כי רון עסוק בין לבין :-) )

להצעת מחיר והרשמה ,יש לשלוח מייל ל training@thepscg.com

שימו לב שהקורס הוא תנאי חובה למגיעים למופעי קורסי אבטחת ודיבאגינג הקרנל שיינתנו בחודש פברואר ומרץ, וחוקרים בלי נסיון משמעותי בקרנל לא יוכלו להרשם לקורסים הבאים מבלי לקחת את הקורס הנוכחי.
Comments